Music Video

Tổng hợp các video ca nhạc mà chị tham gia và trình diễn.


1. LCD Soundsystem - Pow Pow (2010)


2. Ben Folds Five - Do it Anyway (2012)


3. Anna Kendrick - Cups (2013)

0 comments: